Na predposlednú nedeľu cirkevného roka
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom dnešnej kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 25, 31 – 32.