Posledná nedeľa cirkevného roka

„Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás! Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. Amen.“
Mtt 25 ,1 – 13

V našich životoch je veľmi veľa vecí na ktoré sa potrebujeme pripraviť. Napríklad taký študent pripravujúci sa na maturitu potrebuje celé poriadnej prípravy, aby skúšku dospelosti zvládol. Lekári, ktorý vykonávajú vážne operácie a s nimi celé operačné tými sa musia vzdelávať mnoho rokov, aby mohli vykonať nejakú operáciu. Aj snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pripravujú svoj svadobný deň a aj život po ňom veľmi dlho. To všetko nám ukazuje, že čas prípravy na významné udalosti v našich životoch je veľmi dôležitý. A práve toto nám chce zdôrazniť dnešné evanjelium.

Pán Ježiš nám v ňom kladie na srdce, aby sme sa pripravovali aj na večný život. Aby sme prípravu na to jedinečné, veľkolepé čo nás čaká nepodceňovali. Celé toto podobenstvo nám ukazuje, že príprava pre tie ženy, ktoré mali ísť poslúžiť ženíchovi bola dôležitá. Mali na ňu dosť času. Ale nie všetky ju zvládli. Pritom všetky očakávali, že ženích môže meškať. Očakávali, že môže prísť neskoro v noci. Veď preto mali lampy. To je veľký výkričník pre nás všetkých kresťanov. Nesmieme prípravu na večný život odkladať do poslednej chvíle, lebo sa nám to môže vypomstiť presne ako tým polovične pripraveným mladým ženám. Mali síce lampy, ale nemali olej. Pritom takto svoj duchovný život žijú mnohí kresťania. Sú pokrstení, možno aj majú nejaký kontakt s cirkvou, či cirkevným zborom, ale nemajú vieru. Pán Ježiš nám pritom ukazuje, že to čo od nás skutočne žiada a od nás očakáva, je láska k Bohu a služba Jemu a našim blízkym.

V podobenstve je spomínaných desať mladých žien. Pritom toto číslo nemá zvláštny zmysel. Je tu len pre naše lepšie pochopenie. Pochopenie, aby sme vnímali, že stretnutie s našim Spasiteľom sa týka každého z nás. Každý potrebuje svoju lampu. Lampu, ktorá bude svietiť. Teda vieru, ktorá bude horieť, bude slúžiť. Tie mladé ženy mali poslúžiť ženíchovi, ale svetlo ich lámp neslúžilo len jemu. Slúžilo aj im, aby prešli tmou noci. Svetlo je veľmi dôležité nielen v tme, ale aj v našom duchovnom živote. Ježiš v podobenstve hovorí, že ženích mal dohodnuté stretnutie s týmito mladými ženami.

Aj my vieme, že Ježiš príde ako nám sľúbil druhý krát na zem, aby nás vzal do večného života. Rovnako potrebujeme, aby naše svetlo viery stále horelo, plnilo svoju službu. Ženích pri svojom príchode sa stavia veľmi tvrdo k tým mladým ženám, ktoré nemali slúžiace lampy. Doslova to berie ako urážku. Koná voči nim veľmi tvrdo. Veď tie ženy mali jedinú úlohu – niesť svetlo a oni ju nesplnili. Ježiš nás varuje pred tým, aby naše životy boli ako lampy tých nerozumných žien. Ak si nebudeme slúžiť Bohu a našim blízkym Jeho svetlom lásky a milosrdenstva nenaplnili sme celý život tým, čím nás poveril. Pritom v pohotovosti treba mať nielen lampu – svoj život, ale predovšetkým dostatok zásoby oleja – teda viery a lásky k Bohu. Preto máme robiť všetko preto, aby naša viera nehasla, ale svietila. Bola slúžiaca každý deň. Ak naša viera takou je, potom môžeme mať istotu, že vojdeme s Ježišom do večného života.

Nerozumné pochabé ženy sa obracajú na rozumné a pripravené s požiadavkou: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!“ Je to krásna egoistická požiadavka. Z kresťanského hľadiska by sme povedali, že sú egoistické práve tie rozumné ženy. Ale pravý egoizmus zaznieva od tých nepripravených. Oni premárnili celý deň a teraz chcú využiť tie pripravené ženy. A aj tie mali čo robiť, aby sa aj ich lampy zažali. To je varovanie pre nás, aby sme pamätali na to, že sebecký život, bude mať nekompromisný koniec. Preto sa vyhýbajme premárneniu času, hriešnemu a sebeckému spôsobu života. Nezabúdajme na to, že do večného života vstúpia len pripravení a ktorí vytrvajú vo viere až do polnoci – teda konca svojich dní.

Veď Pán Ježiš nám zasľúbil: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ (Zjav 2,10) Tu máme jasné uistenie, že vernosť bude odmenená. Dvere na „svadobnom“ príbytku – teda na večnom živote sa zatvoria za všetkými, ktorí až do polnoci vydržali. Obstáli, verili, lampy im nezhasli. Za tými, ktorí sa jasne k Ježišovi priznávali, slúžili Mu. A tieto dvere nikto viac neotvorí. Ježiš nám tými zatvorenými dverami ukazuje, že viac nebude k Bohu prístupu pre tých, ktorí Boha nemilovali a neslúžili Mu. Kto Ježiša stratí zo svojho srdca, alebo sa Ho inak zbaví, kým príde polnoc nemôže očakávať, že bude prežívať radosť z večného života. To je varovanie pre všetkých, ktorým lampy „hasnú“. Bez lásky a viery nie je možný vstup na nebeskú svadbu – teda do večného života. Nezabúdajme na to.

Modlitba:

Pane Bože, nebeský náš Otče. Prosím odpusť mi všetko v čom sa previnil voči Tebe, najmä proti Tvojmu prikázaniu nesenia lásky a služby blížnym. Odpusť mi prosím všetky moje slabosti a úlety nevďačnosti, zábudlivosť, aj ľahostajnosť. Ďakujem Ti, že Tvoje slovo môžem prijímať, potešovať sa ním a že ma ním uisťuješ, že máš pre mňa pripravenú stoličku v Tvojom kráľovstve. Daj mi prosím, aby som bol pripravený ísť kedykoľvek do večného života, porúčajúc sa do Tvojich rúk. Prosím ochráň ma pred všetkou ľahostajnosťou voči Tebe a Tvojmu slovu. Pomôž mi, aby som Tvoje pozvanie do večného života bral vážne a nezostal mimo nádeje zachránených. Amen.

Mgr. Martin Bobák
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: Kolby Milton/ Unsplash