Na dnešnú 18. nedeľu po Svätej Trojici
sme si pre vás pripravili biblický príhovor, ktorým nám poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho poslúžil biblický text
z listu Židom 11, 8.