Biblický príhovor na zjavenie Krista Pána mudrcom

Dnes na zjavenie Krista Pána mudrcom
si pre nás pripravil biblický príhovor,
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 3, 13 – 17.