Služby Božie
1. slávnosť vianočná

V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Merník
sme si pre vás na 1. slávnosť vianočnú pripravili služby Božie.
Kazateľom slova Božieho je
evanjelický a. v. farár Mgr Peter Soták.