Biblický príhovor na 11. nedeľu po Svätej Trojici

Na 11. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás výklad slova Božieho pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom kázne bol biblický text z listu Jakuba 4, 6 – 10.