Na 11. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Základom kázania jej bol biblický text z 85 Žalmu, 85, 9 – 14.