„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“

Mt 5, 8