Dialóg v Michalovciach

Vo svojej útočnej a manipulatívnej rétorike Marián Damankoš pokračoval aj v odpovedi na otázku, „či nový spôsob správy majetku ukončí spory, ktoré okolo tejto témy vznikli“. Na to odpovedal okrem iného takto: „… mám pocit, že k zmiereniu tak skoro nepríde. Z ich obsahu cítim urazenosť, hnev a minimálnu ochotu viesť dialóg. V konečnom dôsledku som to zažil začiatkom novembra v Evanjelickom cirkevnom zbore v Michalovciach, kde som počas dvojhodinovej diskusie ani raz nedostal slovo… Ťažko potom hľadať zmierenie, keď vám neumožnia ani diskutovať.“

Tento popis má však od reality viac ako ďaleko a potrebuje uviesť na pravú mieru:

 1. Po prvé, k samotnej otázke. Je zrejmé, že zmena formy riadenia – z Reformaty pod GBÚ – nič po vecnej stránke nerieši. Ak by bol záujem spravovať majetok transparentne a efektívne, bolo to možné aj v Reformate a teoreticky je to možné aj v ECAV. Z tohto pohľadu je presun správy majetku pod ECAV úplne zbytočný a skôr kontroverzný krok, ktorý ma vyvolať aspoň zdanie, že sa v tomto smere niečo robí.
 2. Po druhé, vo svojom výroku sa Marián Damankoš snaží subjektívnym a nekorektným hodnotením zdiskreditovať opozíciu súčasného vedenia, čo je nielen nemorálne, ale aj proti zásadám slušnej diskusie. Keď máte úprimný záujem o dialóg, tak snáď nebudete predtým svojho partnera v médiách nálepkovať …
 3. Po tretie, Marián Damankoš sa opakovane sťažuje na „minimálnu ochotu viesť dialóg”, čo je však vzhľadom k okolnostiam absurdné a pripomína to pokus o úplné ignorovanie faktov, resp. o prepisovanie histórie. Po tých všetkých útokoch, vykonštruovaných uzneseniach, súdnych sporoch, po nepravdivých obvineniach z vedenia ECAV, z Generálneho presbyterstva, zo Synody, po tom, ako Ivan Eľko na synode hovorí, ako chráni cirkev tým, že s týmito ľuďmi nekomunikuje, vytýka Marián Damankoš druhej strate neochotu viesť dialóg?! Ako sa hovorí na východe, „to sa s koňom zrazil“?
 4. Po štvrté, keď sa Marián Damankoš štylizuje do pozície toho, ktorý v Michalovciach ani raz nedostal slovo (inak by sa vraj možno pokúsil o zmier), tak je to tiež len časť pravdy. Diskusiu viedol domáci farár Ján Meňky a najviac času – v nadväznosti na zloženie a dôvod návštevy – vyčlenil pre generálneho biskupa Ivana Eľka. Zároveň povedal, že senior a seniorátny dozorca budú mať dostatok času prezentovať svoje názory na ďalšom zasadnutí presbyterstva (ktoré sa neskôr za ich účasti aj konalo).
 5. Po piate, seniorátny dozorca Marián Damankoš by konečne mohol prestať pozerať len na seba a zvýrazniť to podstatné: že práve vďaka aktivite cirkevného zboru v Michalovciach a miestneho farára konečne (po pár rokoch) znova došlo k dialógu! To je niečo iné, ako písať články a rozhovory do jednostranne orientovaného Evanjelického posla spod Tatier, ktorý predstavuje niečo ako chránené územie, do ktorého sa nik s reálne kritickým názorom nedostane!
 6. A po šieste, podobne ako v Michalovciach, podobná diskusia sa pred pár rokmi konala v mierne inom zložení aj v Merníku. O návštevu vtedy požiadal vtedajší biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, ako aj senior a dozorca miestneho seniorátu. Presbyteri cirkevného zboru však pozvali aj zástupcov Asociácie, aby si počuli aj názor druhej strany. V Merníku mali teda možnosť vystúpiť všetci pozvaní účastníci, ale aj napriek tomu ste nikoho z presbyterov vy, pán Damankoš (ani senior Chalupka či vtedajší biskup VD) nepresvedčili.

A práve na tomto stretnutí ste zistili, že také veľké problémy a kauzy neukecáte, a tak ste zámerne prestali komunikovať a snažili sa na najbližšej synode Asociáciu slobodných zborov postaviť mimo zákona, resp. mimo cirkvi.

A veľmi dobre ste vedeli, čo robíte, pretože ste boli jedným synodálom aj varovaní: „Ak prijmeme toto uznesenie (proti Asociácii, pozn. autora), zostane nám Čierny Peter v rukách, vylúčili sme ich z cirkvi, aký budú musieť urobiť ďalší krok?” Po rozruchu v sále pokračoval s tým, že je potrebné „snažiť sa rokovať, jednať, je tam veľa dobrých, slušných bratov, ktorí patria k nám, … ktorým je potrebné otvoriť svoje srdce aj náruč.“ A to isté zopakoval aj do tretice: Ak prijmeme toto uznesenie, my sme ich vylúčili a nútime ich do ďalšieho kroku!

Synodáli si však poradiť nedali a na základe jednostranných informácií – bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie so zástupcami Asociácie slobodných zborov – bolo toto uznesenie prijaté. A dnes má Marián Damankoš tú drzosť hovoriť o tom, že sa mu zdá, že na druhej strane nie je ochota rokovať?!

Obhajoba už prebehla, dôkazy ešte hľadáme

Stretnutie a následný dialóg v Michalovciach viac ako výrazne poukázali na to, že kroky súčasného vedenia pri objasňovaní majetkových káuz a efektívnej správe majetku sú nedostatočné a nepresvedčivé. Chýbalo až príliš veľa odpovedí, a tie, ktoré sme počuli, toho veľa nevysvetlili. Aj tu tak veľmi chýba ten principiálny postoj, o ktorom sa (aj Marián Damankoš) veľa len hovorí!

Určite si pamätáte na tzv. zázračnú zmluvu, na základe ktorej synodálom v emocionálnom prejave Ivan Eľko tvrdil, že všetko (ohľadom daňovej kontroly) vyvracia, resp. vysvetľuje. Tento pochybný dokument, ktorý sa s 99 % pravdepodobnosťou dá považovať za falošný a ktorého podpis odmietli aj jeho údajní signatári za ECAV, nemá ani svoj originál. Keď sme sa Ivana Eľka v Michalovciach pýtali na originálne zmluvy – ako v Reformate, tak aj v ECAV, povedal niečo neuveriteľné: My ich ešte stále hľadáme…

Táto odpoveď, samozrejme, vyvolala mimoriadny rozruch a rozčarovanie. To znamená, že Ivan Eľko nemal morálny problém tento nielen bezcenný, ale pravdepodobne aj falošný papier použiť na manipulovanie synodálov a celej evanjelickej verejnosti! Na obhajobu ľudí spojených s daňovými a účtovnými podvodmi! Neovereným (a vysoko pravdepodobne) falošným dokumentom sa pokúša zakrývať reálne majetkové kauzy s veľkým dopadom na ECAV?! A teraz v Michalovciach na priamu otázku prizná pravdu, že originál tejto zmluvy nemá a že odvtedy ho už dva roky hľadá!? Veď to je výsmech všetkým slušným ľuďom, to je výsmech celej Evanjelickej cirkvi!

Principiálnosť – alebo hovorím to, čo sa mi hodí?

V tejto súvislosti si pripomeňme slová Mariána Damankoša ako člena obidvoch kandidačných porád v roku 2018, kde došlo k hrubej manipulácii volieb spojenej s nezákonným vyraďovaním kandidátov. Marián Damankoš bol vtedy až príliš aktívny, a to ako na kandidačnej porade vo Východnom dištrikte, tak aj kandidačnej porade na funkciu generálneho biskupa, kde vyhlásil: „Sme v cirkvi, ktorá má fungovať na dôvere. Aj v politike padajú hlavy, keď je podozrenie, nie až keď sa niečo dokáže…“ Zámerom týchto „vzletných tvrdení“ bolo vtedy vyradenie Milana Krivdu, aby sa tak uvoľnila cesta k moci práve pre Ivana Eľka.

Avšak ak toto vyjadrenie aplikujeme na súčasnú situáciu v ECAV, je zjavné, že že Marián Damankoš pri svojom hodnotení používa dvojaký meter, čo nemá s principiálnosťou nič spoločné! Ak šlo o vyradenie Milana Krivdu, hovoril o nejakých podozreniach. Ale ak Ivan Eľko

 • zavádza synodálov neovereným, pochybným a pravdepodobne falošným dokumentom,
 • podpisuje bez vedomia cirkevných orgánov súhlas s čiastočným zatienením budovy na Svoradovej s potenciálom pokutou 1mil. eur,
 • klame pri výpovedi na súde,
 • klame evanjelickú verejnosť o skutočne odvedených peniazoch z Reformaty do ECAV,
 • do poslednej možnej chvíle kryje finančné škandály v Evanjelickej diakonii,
 • odmieta komunikovať s tisícmi evanjelikov, ktorí požadujú vyšetrenie majetkových káuz a slobodné voľby, a pod.,

vtedy je Marián Damankoš ticho. A to aj napriek tomu, že vo viacerých prípadoch je na týchto stretnutí priamo účastný a niektoré tieto aktivity aj sám podporuje. Jedným z príkladov je ignorovanie záverov správy synodálnej komisie (schválenej na Synode ECAV 2019) a predloženie nového uznesenia, kde už nemajú byť stíhaní len tí, ktorí sú za vznik daňových a účtovných problémov zodpovední, ale aj tí, ktorí tieto problémy „zdedili“ a museli ich riešiť!

Je smutné, že v kresťanskej cirkvi riešime majetkové, finančné a osobné škandály v takom rozsahu, že to nie bežné ani vo svete, kde neplatia hodnoty, pravidlá a princípy, hoci práve táto kresťanská cirkev by tomuto svetu mala ísť vzorom, a kde sa slová ako morálka, transparentnosť a principiálnosť používajú iba ako morálne zásterky pre nemorálnu činnosť a pochybné aktivity!

Odkaz, resp. ako ďalej

Pre Mariána Damankoša mám jeden praktický odkaz. Z vyššie uvedeného viac ako jasne vyplýva, čo treba robiť, ak vám na Evanjelickej cirkvi naozaj záleží: zrušiť všetky toxické ustanovenia prijaté Generálnym presbyterstvom a Synodou, ospravedlniť sa a vrátiť sa k rokovaciemu stolu! My v Asociácii sme na konštruktívnu diskusiu pripravení – už niekoľko rokov!

P.S.
Iba nedávno ste ako jeden zo synodálov dostali od právnika návrh na zrušenie predmetných uznesení. Mohli ste si ho osvojiť – pravda,  ak by vám na zmieri naozaj záležalo. Písať do novín nestačí. Je potrebné urobiť konkrétne kroky, ukázať vôľu riešiť problémy, ktoré ECAV trápia.

Dúfam, že ste nezabudli, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca v prospech ECAV nás môže posunúť dopredu!

Jaroslav Mervart

Foto: Archív ASloZ