Na dnešnú 16. nedeľu po Svätej Trojici – 27. septembra 2020
vám prinášame Biblický videopríhovor
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Hlohovci.
Kazateľom slova Božieho je Mgr. Ľuboš Vontorčík, evanjelický a. v. farár.