Na 17. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravila biblický príhovor
sestra farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Pastuchove.
Základom jej vykladú bol biblický text
z listu apoštola Pavla Rímskym, zo 7 kapitoly, veršov 24 až 25.