V sobotu 25. septembra 2021 sa konala ordinácia novokňazov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vo Svätom Kríži.

V našom najväčšom evanjelickom artikulárnom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích ordinovali dvoch novokňazov Jána Gdovina a Mareka Žaškovského.

Obaja ostávajú v službe evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Ján Gdovin bude umiestnený, ako kaplán vo východnom dištrikte, v cirkevnom zbore Podolínec.  Marek Žaškovský ostáva na svojom mieste v rámci západného dištriktu a zároveň, ako misijný pracovník v evanjelickej a. v. cirkvi v Rakúsku.

Obom ordinovaným prajeme veľa Božieho požehnania a pomoci v ich službe Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku.

foto: ECAV s Vami