2. slávnosť veľkonočná
Príhovor z Evanjelického a. v. chrámu  Božieho vo Svätom Kríži