Na 20. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša, z 22. kapitoly 1 – 14.