Dr. Martin Luther

Drahý Pane Ježišu!

Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som žil tak, že si zaslúžim len zatratenie.

Potešuje ma, že si za mňa zomrel a pokropil ma krvou, ktorá tiekla z Tvojich svätých rán. V Teba som bol pokrstený.

Počul som Tvoje slovo, ktorým si ma povolal. Zasľúbil si mi milosť a život. Dávaš mi odvahu, aby som veril. Na Tvoje slovo chcem odísť. Nepotrebujem sa obávať v neistote, v úzkosti a pochybnosti, čo Boh o mne vyriekne v nebi. Žijem z rozhodnutia Božieho o milosti, ktorú Boh postavil nad všetky zákony: Kto verí v Syna Božieho, má večný život.

Drahý Pane a Bože, náš Otče! V tomto biednom živote som sa nasýtil nárekom, nešťastím, neistotou. Je tu plno nevernosti a zlomyseľnosti.

Ty, drahý Otče, poznáš moju slabosť.

Preto daj mi trpezlivosť vo všetkom trápení, aby som rád znášal všetku ťarchu života. Preveď ma cez zlobu a trápenie.

A keď sa raz priblíži koniec, potom ma vezmi milostivo z tohto sveta. Nedaj mi báť sa smrti ani zúfať. Do Tvojich rúk v pevnej viere porúčam svoju dušu. Amen.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com