Zomrel bývalý generálny právny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták.

S hlbokým žiaľom v srdci, ale v nádeji vzkriesenie a života večného oznamujeme, že nás 29. decembra 2023 vo veku 73 rokov opustil bývalý generálny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 31. decembra 2023 o 13:00 hod. v Dolnom Sŕní.
Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.„
J 3, 16

Ilustračné foto: Andreas Lischka from Pixabay