Vstupujeme do nového cirkevného roka 1. adventnou nedeľou,
29. novembra 2020, ktorej témou je Pán prichádza.
Dnešným kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Marek Tomčík.