Na začiatok nového cirkevného roka
a zároveň adventu
nám slovom Božím poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky,
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach.
Ako základ kázne mu poslúžil 24. Žalm.