Transparentná kávička za veľa nestojí!

Transparentná kávička za veľa nestojí!

Transparentná kávička za veľa nestojí! Hovorí sa, že dôvera sa ľahko stratí, ale ťažko buduje. Veľa škandálov, finančných strát a morálny úpadok výrazne narušili aj dôveru evanjelikov či celých cirkevných zborov vo vzťahu k vedeniu ECAV. Táto kríza dôvery zasahuje do...
Etický kódex

Etický kódex

Etický kódex Určite poznáte známy a pravdivý výrok, že hodnoty, morálka a systém práva a spravodlivosti v západných krajinách je odvodený z kresťanského náboženstva. Vieroučné princípy a zásady boli pretavené do praktického života a bol vytvorený systém hodnôt...
Trápenie pokračuje

Trápenie pokračuje

Trápenie pokračuje Iba nedávno sme vám priniesli informácie z (prvej) Synody ECAV 2023. Dnes budeme pokračovať komentárom k činnosti (či skôr nečinnosti) Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi. Na nefunkčnosť tejto komisie sme poukázali už pred rokom, po Synode...
Synoda 2023: úpadok pokračuje…

Synoda 2023: úpadok pokračuje…

Synoda 2023: úpadok pokračuje… Synoda ECAV 2023 v Nimnici priniesla iba málo zásadných zmien vo veciach, kde si ich evanjelická verejnosť vyžaduje. No aby sme začali optimisticky: sme radi, že môžeme konštatovať, že tlak Asociácie slobodných zborov ECAV na...
Jedine Písmo sväté

Jedine Písmo sväté

Jedine Písmo sväté Jedine Písmo sväté vysvetľované v duchu Symbolických kníh je prameňom viery a pravidlom života – kresťana evanjelika augsburského vyznania.. V závere školského roka na posledných dvoch hodinách som deťom premietol film Luther. Vzhľadom na to, že...
Pozerať na svet očami viery a nádeje

Pozerať na svet očami viery a nádeje

Pozerať na svet očami viery a nádeje Pred pár týždňami vyšla nová kniha „Ukáž mi cestu“. Táto zbierka básní je z pera našej evanjelickej a. v. farárky Ľubomíry Mervartovej. Porozprávali sme s autorkou o jej novej knihe, o inšpirácií a či ešte pre nás pripravuje niečo...