Týždeň pre život 2023

V Nemecku sa už tradične, ako každý rok koná ekumenický týždeň za život. Hlavnou myšlienkou iniciatívy cirkví v Nemecku je ochrana a dôstojnosť človeka od začiatku života až po jeho koniec. Tento rok je nosnou témou generácia Z.

Týždeň pre život je už viac ako 25 rokov ekumenickou iniciatívou evanjelickej a katolíckej cirkvi v Nemecku na ochranu a dôstojnosť človeka od začiatku života až po jeho koniec. Tento rok sa Týždeň pre život uskutoční od 22. do 29. apríla. Podujatie sa nesie pod heslom heslom: „Generácia Z(budúcnosť). Hľadanie zmyslu medzi strachom a perspektívou“ Zameriava sa  na životnú situáciu mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov.

Neistoty

Časy izolácie, v posledných rokoch a neistota spôsobená neustále sa meniacim prostredím s ťažko predvídateľnými prognózami budúcnosti mali na generáciu Z trvalý vplyv. Pandémia, vojna na Ukrajine a klimatické zmeny sú len tri faktory, ktoré môžu v kľúčovej fáze života viesť k hlbokým obavám z budúcnosti. Tieto obavy môžu vyvolať existenčné krízy a dokonca aj myšlienky na samovraždu. V takýchto situáciách mladí ľudia potrebujú spoločnosť, pomoc a nádej.

Celoštátnu kampaň organizuje predsedníčka Rady evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) Dr. H. c. Annette Kurschus, a diecézny administrátor diecézy Osnabrück, pomocný biskup Johannes Wübbe, ktorý je zároveň predsedom komisie mládeže Nemeckej biskupskej konferencie.

Sprevádzanie mladých ľudí

Ekumenický týždeň pre život je venovaný existenčné krízy mladej generácie. Korona, klimatické zmeny a vojna trvalo zhoršili duševný stres dospievajúcich a mladých dospelých. Sociálna izolácia a obavy z budúcnosti stále mnohých mladých ľudí privádzajú do kritických situácií, z ktorých niekedy nevidia východisko. Podujatie má za cieľ hľadanie riešenia na eskaláciu zložitých situácií budúcej generácie, ako aj ich životného a mysliaceho sveta. Okrem dôvodov neistoty a obáv zohráva veľkú úlohu aj otázka sprevádzania mladých ľudí, ktorá (opäť) otvára perspektívy do budúcnosti. Týždeň pre život 2023 by chcel prispieť aj k prevencii samovrážd mladých ľudí.

Celoštátny otvárací ceremoniál Týždňa pre život 2023 sa uskutočnil 22. apríla 2023 v Osnabrücku.

Zdroj: woche-fuer-das-leben.de
Foto: woche-fuer-das-leben.de/