Deň rodiny 2023

V pondelok 15. mája 2023 sme si pripomenuli Medzinárodný deň rodiny. Rodina je základnou spoločenskou hodnotou v každej situácií, ktorá môže stretnúť ľudí počas života.

Medzinárodný deň rodiny sa pripomína každoročne 15. mája. Valné zhromaždenie OSN na svojom zasadnutí 20. septembra 1993 určilo tento deň, ako pripomenutie dôležitosti rodiny a zároveň povzbudzuje vedúcich predstaviteľov jednotlivých krajín, aby venovali pozornosť téme rodiny.

Od roku 2009 sa tento deň pripomína aj na Slovensku. Tento rok si u nás pripomíname jubilejný 15. ročník Dňa rodiny. Nosnou témou tohto ročníka je „Mama – naj povolanie“. Povolanie matky je jedno z najťažších a najdôležitejších povolaní, ktoré ovplyvňuje život každého z nás. Preto je potrebné poďakovať za všetko, čo robia matky pre rodiny a celú spoločnosť.

„Cieľom 15. ročníka Dňa rodiny je oceniť materstvo a jeho nezastupiteľný význam. Chceme dať pocítiť mamám, že aj napriek tomu, že sa cítia nedokonalé, sú naj.“

Organizáciu sprievodných podujatí zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií, ktorého aktivity vyzdvihujú hodnotu rodiny. Na základe sociologického výskumu SAV z roku 2017 je pre Slovákov stále najdôležitejšou hodnotou rodina.

„Zdravá rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar je pre štát tou najlepšou devízou pre ekonomický i hodnotový rozvoj. Rodina je našou základnou spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy.“

Počas tohto dňa a najbližších dní sa konajú na rôznych miestach a v mestách rôzne pro-rodinné podujatia a iné aktivity upriamujúce na rodinu.

Zdroj: denrodiny.sk
Foto: Logo dňa rodiny