Biblický príhovor na 3. nedeľu po Veľkej noci

Na 3. nedeľu po Veľkej noci,
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom biblického príhovoru bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 16, 16 – 23.