Cirkev v ruinách

V predchádzajúcom článku sme sa venovali nešťastnému výroku, ktorý odznel pri internetovej diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ), a to výroku o „totálnom amaterizme“, ktorý mal „vysvetliť“, prečo generálna cirkev zlyháva pri správe vlastného majetku. Tento výrok považujeme za zavádzajúci a alibistický. V psychológii sa hovorí, že keď niekto klame, je to ľahšie odhaliteľné, ako keď používa polopravdy. A to je aj tento prípad, pretože napriek tomu, že amaterizmus je v cirkvi prítomný, toto hodnotenia ani zďaleka nevysvetľuje všetko.

Taktiež platí, že ak súčasné vedenie (či jeho „kontrolné“ orgány) nemajú schopnosť, záujem či odvahu priznať vlastné chyby, tak sa nikdy nedočkáme ani vysvetlenia a už vôbec nie nápravy!

Obhajoba vlastných: pokračovanie…

Dnes sa budeme venovať ďalšiemu výroku s rovnako pochybným, resp. alibistickým významom. Jeho autorom je znova predseda Generálneho hospodárskeho výboru Marián Damankoš a aj tento výrok bol vyslovený v kontexte starostlivosti o majetok ECAV v správe Reformaty: „My sme po komunizme dostali staré ruiny v centrách miest, ktoré vyžadujú obrovské prostriedky.“ Rovnako ako prvý, aj tento výrok predstavuje pochybné a úplne nedostatočné zdôvodnenie

  • stavu, v ktorom sa cirkevné budovy dnes nachádzajú, a tiež
  • extrémne nízkeho výnosu z majetku (v podstate od spomínaného „komunizmu“)!

Prvý problém spojený s týmto tvrdením je extrémne a zrejme účelové preháňanie stavu budov, ktoré sa po Nežnej revolúcii dostali do ECAV a neskôr do správy Reformaty. Ako príklad nám môže poslúžiť známa budova č. 1 na Svoradovej ulici, ktorá bola svojho času sídlom Evanjelickej bohoslužobnej fakulty. Ako táto budova v danom čase vyzerala, je možné vidieť na videozázname o histórii Evanjelickej bohosloveckej fakulty – a tento stav nejaké „ruiny“ rozhodne nepripomína.

Druhý problém sa týka spomínaných „prostriedkov“ na opravu. Na túto budovu bola v roku 2001 podpísaná nevýhodná a dlhodobá nájomná zmluva, ktorá s malými zmenami bola v roku 2008 predĺžená na ďalších 20 rokov. A na poslednej Synode ECAV v roku 2022 sa v súvislosti s touto budovou už hovorilo jej predaji/búraní, resp. o združenej investícii s investorom „zo susedstva“, ktorému predtým Ivan Eľko a Ján Brozman „partizánskym“ spôsobom podpísali súhlas s čiastočným zatienením cirkevnej budovy…

Z uvedeného je zrejmé, že tradičné narážky Mariána Damankoša na komunizmus, rovnako ako aj účelová dramatizácia pôvodného stavu cirkevných budov sú veľmi vzdialené od reality. Je zrejmé, že každá budova potrebuje pravidelne dobrú údržbu alebo rekonštrukciu, ale podstata je práve v tom, na čo v Asociácii slobodných zborov pravidelne poukazujeme – v efektívnom a transparentnom hospodárení. Preto problém nevidíme v tom, že sme v ECAV zdedili ruiny (čo nie je pravda), ale v tom, že poverené osoby (konatelia, ako aj cirkevní funkcionári) počas mnohých rokov zlyhávali pri správe cirkevného majetku! A to je zásadný rozdiel!!!

My nevieme, iní vedia, ja tiež viem …

Výsledkom tejto pochybnej, špekulatívnej a neefektívnej správy majetku je to, že ECAV za všetky tie roky dostala len zlomok z výnosu, ktorý je na trhu bežný, a cirkevné budovy sú aj z toho dôvodu v dezolátnom stave. A netreba sa vyhovárať na komunizmus, lebo tieto budovy sa v tomto stave nachádzajú 30 rokov po tom, čo sa Slovensko stalo demokratickou republikou! Stačí sa pozrieť na iné budovy v Starom Meste, ktoré boli v tomto období zrekonštruované a dnes sú prenajímané za najvyššiu hodnotu v celej Bratislave. Dokonca sa takto môžeme pozrieť aj na majetok, ktorý kedysi patril evanjelickej cirkvi (resp. bratislavskému zboru), ktorý je dnes v podstatne lepšej kondícii ako majetok, ktorý patrí ECAV!

Autor tohto výroku aj napriek tomu, že bol cca 12 rokov členom generálneho presbyterstva (ktoré bolo niekoľko rokov Valným zhromaždením Reformaty), však o chybách pri správe cirkevného majetku veľa nehovorí. Teda až na skôr uvedený citát, že vraj išlo o „totálny amaterizmus“. Už skôr sme uviedli, že s týmto hodnotením nesúhlasíme a vnímame ho ako alibistické. Je tiež veľkou chybou, že Marián Damankoš sa takto „na rovinu“ začal vyjadrovať až teraz, po cca 30 rokoch neefektívnej správy budov v ECAV, a to bez toho, aby konkrétne pomenoval zlyhania pri správe cirkevného majetku! Čo je tak veľmi dôležité preto, aby sa táto neefektivita už viac neopakovala!

Namiesto toho sa však (už tradične) nezabudol pochváliť, ako na škole v Prešove opravuje a investuje, a to aj s využitím rôznych projektov a fondov. V súvislosti s majetkom ECAV však takýto prístup podľa neho fungovať nebude: „… ale nikto vám nedá na žiaden projekt peniaze, že opravte si Panenskú, lebo tam neviem, čo chceme mať.“ Podľa neho vo všeobecnosti ide o „päť pomerne starých nehnuteľností a každá z nich vyžaduje na to, aby bola v nejakom dobrom stave, niekoľkomiliónovú investíciu“.

O tom, že za 30 rokov si cirkev na opravu týchto budov mala jednoznačne zarobiť sama, sme už hovorili. Avšak veľmi absurdne pôsobí informácia, že predseda GHV nevie, čo (minimálne) v jednej z tých „piatich“ budov chceme mať! To nemáte vo vedení ECAV a Reformaty žiaden plán, žiaden zámer, žiadne rozpracované alternatívy? Ale potom to nie je len amaterizmus, ale nezáujem a zanedbanie starostlivosti o zverený majetok!

Plány boli, peniaze boli, ale „skutek utek“

Pretože jeden veľmi praktický plán mal rozpracovaný už Štefan Sabol v roku 2015. Ten sa týkal práve budovy na Panenskej, pretože už vtedy bol konštatovaný havarijný stav tohto bytového domu, čo vyplývalo z vyjadrenia statika: „Strešná krytina je celoplošne poškodená a nedostatočne kotvená do doskového, hnilobou napadnutého debnenia. Z tohto dôvodu sa jednotlivé časti strešnej krytiny môžu samovoľne uvoľniť a ohrozovať okolie.“ Preto bola v roku 2016 nainštalovaná ochranná sieť, ktorá mala predstavovať dočasné riešenie do rekonštrukcie. Konateľ a predsedníctvo ECAV vtedy uvažovalo s tromi alternatívami, kde jednou z alternatív bola výmena krytiny strechy, výmena dreveného krovu a oprava fasády a okien. Zároveň by sa podkrovie pripravilo aj na prípadné zobytnenie s cieľom rozšíriť ubytovaciu kapacitu o dva mezonetové byty. Podľa kalkulácie stavebných prác z roku 2015 by cena tejto rekonštrukcie predstavovala 287 000 eur.

V roku 2016 sa prijalo len dočasné riešenie, ale rozhodnutie o realizácii projektu ešte nepadlo. Aj preto 18. 4. 2019 konateľ Štefan Sabol napísal list novému predsedníctvu ECAV, kde spomenul havarijný stav tejto budovy, ako aj rozpracované alternatívy.

Štefan Sabol však urobil ešte oveľa viac. Na základe kvalitatívne nového a lepšieho prístupu k hospodáreniu sa mu na základe pravidelných odvodov do ECAV podarilo zabezpečiť, že na konci roka 2018 mala ECAV k dispozícii

  • z hospodárenia Reformaty od roku 2014
  • a tiež z vyhratého súdneho sporu zo Štrasburgu

na účte viac ako 538 728 eur!

Štefan Sabol (zjavne na rozdiel od Mariána Damankoša) mal zámer a podarilo sa mu zabezpečiť aj peniaze. Ak by nové vedenie Reformaty hospodárilo aspoň tak dobre ako Štefan Sabol, tak by sa táto suma do roku 2023 mohla navýšiť na hodnotu cca 800 000 eur.

Už v roku 2015 bol teda pripravený zaujímavý projekt a bolo zabezpečené aj finančné krytie. A predsa sa doteraz neurobilo nič! A dokonca pri diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) predseda GHV povie, že ak sa má niečo opraviť, tak sú údajne potrebné milióny eur, a že „… nikto vám nedá na žiaden projekt peniaze, že opravte si Panenskú, lebo tam neviem, čo chceme mať“.

Hlavne, že vaši kumpáni odvolali Štefana Sabola, pán Marián Damankoš! Ten mal nápad a zabezpečil aj peniaze. Vy podľa toho, čo hovoríte, nemáte nič!

Reči, ktoré sme v diskusii počuli o tom, že asi bude potrebné niečo predať, aby sme mali na opravy, by mali odznieť až vtedy, keď sa už vyčerpali všetky ostatné možnosti! Chceme veriť tomu, účelom rečí o „predaji nejakej nehnuteľnosti“ nie je len zámer pripraviť evanjelickú verejnosť na „predaj“ budovy č. 1 na Svoradovej. A keď už predsa len bude potrebné niečo predať, ostáva dúfať, že to bude (konečne) na trhovom princípe a že cirkev reálne aj získa finančné prostriedky na opravu ďalších budov!

Pretože ak budete spravovať cirkev tak, ako v súčasnosti „spravujete“ cirkevné budovy, tak v ruinách skončí nielen Reformata, ale aj celá ECAV!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto: pixabay.com