Zomrel biskup Géza Erniša

Po dlhej chorobe, dnes svoju pozemskú púť ukončil a do rúk Pánových odovzdal svojho ducha, GEZA ERNIŠA (1952) emeritný biskup Evanjelickej cirkvi v Slovinsku, pôsobiaci v Moravských Topliciach.
Po dlhej chorobe si z časnosti do večnosti Pán Boh povolal evanjelického kňaza, biskupa pôsobiaceho v evanjelickej cirkvi v Slovinsku Geza Erniša. Geza Erniša narodil sa 1. februára 1952 v Tešanovciach, viedol slovenských evanjelikov 18 rokov, jedno funkčné obdobie ako senior, dve ako biskup, až ho v roku 2013 vystriedal Geza Filo.
Bol to kozmopolitný a vážený muž, ktorého tvorba bola uznávaná v domácom i zahraničnom prostredí. Ako vynikajúci rétor a veľký zástanca ekumenizmu bol jedným z najuznávanejších náboženských hodnostárov v Slovinsku, ktorý si získal dôveru a rešpekt medzi ľuďmi rôznych náboženských názorov. Veľkou mierou prispel aj k propagácii princípov protestantskej etiky.
V roku 1995 bol jedným zo spoluzakladateľov Rady kresťanských cirkví v Európe a v roku 2008 bol zvolený do Rady Svetového lutheránskeho zväzu v Stuttgarte. Po odstúpení z funkcie biskupa mu bol udelený titul čestného biskupa Slovinskej evanjelickej cirkvi a v roku 2013 mu prezident Borut Pahor udelil vysoké štátne vyznamenanie Strieborný rád za zásluhy o úspešné, súdržné a tolerantné vedenie evanjelickej cirkvi.
Až do náhlej choroby, ktorá ho nedávno uložila na lôžko, bol farárom v Moravských Topliciach. Geza Erniša zomrel vo veku 71 rokov. Na smutnú správu reagovali mnohí politici vrátane Slovinského prezidenta Pahora a bývalého starostu Obce Moravske Toplice.
Úzko spolupracoval aj s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a jednotlivými cirkevnými zbormi, ktoré často navštevoval až do svojej náhlej hospitalizácie.
Zosnulej rodine a cirkevnému zboru vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Foto: Jure Zauneker