„Kameň, ktorý zavrhli stavitelia,
stal sa kameňom uholným
.“

Mk 12, 10