„Kto chce prísť za mnou,
nech zaprie sám seba,
berie svoj kríž deň po deň
a tak ma nasleduje
.“

L 9, 23