Biblický prihovor na 4. nedeľu po Zjavení

Biblickým príhovorom na 4. nedeľu po Zjavení
nám poslúžil evanjelický a. v. farár
Mgr. Radoslav Grega.
Základom zamyslenia bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša17, 1 – 9.