Biblický príhovor na Veľký piatok

Na Veľký piatok si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom biblického príhovoru bol biblické text
z evanjelia podľa Lukáša 23, 33 – 43.