Na nedeľu po Deviatniku,
si pre nás pripravil Biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom príhovoru bol biblický text
z proroka Ámosa 8, 11 – 12.