Na nedeľu po Deviatniku,
si pre nás pripravila Biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Lichancová.
Základom príhovoru bol biblický text
z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi, 3, 10 – 17 a 4, 1 – 5.