Na nedeľu po Deviatniku, 7. februára 2021
si pre nás pripravil Biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Samuel Ján Mišiak, PhD.
Základom príhovoru bol biblický text
z knihy proroka Izaiáša 55, 6 – 11.