Biblický príhovor na 6. pôstnu nedeľu

Na 6. pôstnu nedeľu, kvetnú nedeľu
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom dnešnej kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 21, 1 – 11.