Na 1. slávnosť vianočnú nám poslúžila výkladom slova Božieho
Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka.
Ako základ kázne jej poslúžil biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 2, 15 – 20.