Na tretiu nedeľu po Zjavení,
si pre nás biblický príhovor pripravila
Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka.
Základom kázne je text z evanjelia podľa Jána 4, 5 – 14.