Biblický príhovor na 2. nedeľu po zjavení

Biblický príhovor na 2. nedeľu po zjavení
si pre nás pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis.
Základom zamyslenia bol biblický text
z evanjelia podľa Marka 4, 21 – 23