Biblický príhovor na 1. nedeľu po Zjavení

Na dnešnú prvú nedeľu po Zjavení
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková.
Základom zamyslenia je biblický text
z evanjelia podľa Matúša 3, 13 – 17.