Biblický príhovor na nedeľu po Deviatniku

Na nedeľu po Deviatniku si pre nás výklad Slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom príhovoru bol biblický text
z knihy proroka Ámosa 8, 11 – 12.