Na Veľký piatok si pre vás pripravil biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom príhovoru bol biblický text
z evanjelia podľa Marka 13, 39.