Biblický príhovor na 4. pôstnu nedeľu

Na 4. pôstnu nedeľu,
si pre nás výklad slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Mojzsisová.
Základom zamyslenia bol biblický text
z prvého listu Jánovho 2, 24 – 29.