Na 4. pôstnu nedeľu,
si pre nás výklad slova Božieho pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis.
Základom jeho zamyslenia bol
biblický text z evanjelia podľa Jána 6, 1 – 15.