Na dnešný sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom kázne bol biblický text
z druhej knihy apoštola Pavla Korintským 4, 3 – 6.