Na 2. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás výklad slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom jej bol biblický text 23. Žalmu.