Biblický príhovor na Kvetnú nedeľu
si pre nás pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
Základom zamyslenia bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 12, 9 – 11.