Slovom Božím nám na predpôstnu nedeľu poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom biblického príhovoru boli slová apoštola Pavla:
„Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon.“