Slovom Božím na predpôstnu nedeľu, 27. februára 2022,
nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Lichanec.
Základom biblického príhovoru mu bol
biblický text z evanjelia podľa Lukáša 7, 36 – 50.