Biblický príhovor na 2. pôstnu nedeľu

Na 2. pôstnu nedeľu nám slovom Božím poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.
Ako základ svojho zamyslenia si vybrala biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 9, 51 – 56.