Biblický príhovor na nedeľu Deviatnik

Na nedeľu Deviatnik si pre nás biblické zamyslenie pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 17, 7 – 10