Na 2. pôstnu nedeľu
sa nám so slovom Božím prihovoril
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom dnešného Biblického príhovoru je text
z evanjelia podľa Lukáša 6, 36 .