Biblický príhovor na 5. pôstnu nedeľu

Na 5. pôstnu nedeľu, smrtnú nedeľu nám poslúžila výkladom slova Božieho
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Ako základ kázne poslúžil biblický text
z evanjelia podľa Jána 12, 20 – 24.