Biblický príhovor na 4. pôstnu nedeľu

Na dnešnú 4. pôstnu nedeľu
si pre nás pripravil biblický príhovor,
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 6, 1 – 15.